×
Van Dam Estates: Dé GIPE gecertificeerde Nederlandstalige makelaar in Zuid-Spanje

Santa Pola

Santa Pola - Van Dam Estates
Costa Blanca Zuid

 

Inwoneraantal:
31.745 (2018)

Vlag:

Bekijk:
Video Santa Pola

Tot Santa Pola behoort:

 • Gran Alacant

Lokatie: Kust
Vliegveld: 13 km (Alicante)
Torrevieja: 33 km

In Vogelvlucht:

Santa Pola: Waar natuur en toerisme elkaar treffen

De jongste slogan van Santa Pola is: Meer dan alleen zee. Daar valt niets op af te dingen. Het stadje heeft een gemakkelijke bereikbaarheid vanwege de korte afstand tot het internationale vliegveld van Alicante. Het is een toeristenstadje, een nog steeds actieve vissersplaats en een lokatie met een meer dan gemiddelde hoeveelheid aan natuurlijk schoon binnen de stadsgrenzen. Daarnaast kan men hier aan de kust van de Middellandse Zee nog legio sporen ontwaren van een lange, rijke geschiedenis. Zelfs in het hart van Santa Pola kan de bezoeker, nippend aan een drankje op het terras rondom het Palmbomenpark, een verbijsterde blik werpen op de ruines van een eeuwenoude Romeinse woning.

Als schril contrast met de moedergemeente met haar kasteel, uitkijktorens, een Iberische vindplaats van vier eeuwen voor Christus en legio andere lokaties die een lang verhaal kunnen vertellen, is een paar kilometer verderop de urbanisatie Gran Alacant ontwikkeld. Inmiddels woont een derde van de totale bevolking van Santa Pola in deze populaire enclave waar veel buitenlanders hun (tweede) woning hebben. Wat oud en nieuw met elkaar gemeen hebben in Santa Pola is een divers aanbod aan stranden, baaien en natuur. Wat dat laatste betreft is het natuurpark Las Salinas een schitterend natuurgebied waarmee Santa Pola zich graag afficheert. Dit is een intrigerend gebied waar industriële zoutwinning en een enorme rijkdom aan vogelleven elkaar ontmoeten. Ja, Santa Pola is zeker 'meer dan alleen zee'. 

Geschiedenis

De eerste bewijzen van leven in Santa Pola gaan helemaal terug naar het Stenen Tijdperk. In twee grotten in de directe omgeving zijn primitieve werktuigen en rotsschilderingen gevonden, die daar op duiden. De eerste tekenen van een heuse nederzetting dateren uit rond de 4de eeuw voor Christus. Een kleine ommuurde gemeenschap bij de Vinalopo rivier was een soort handelscentrum waar de zeevarende naties de Grieken en de Phoeniciërs kwamen om goederen te verhandelen.

Met de komst van de Romeinen werd alles opeens grootser opgezet. In de eerste eeuw legden zij de Portus Illicitus (letterlijk: de haven van Elche) aan. Zo werd het huidige Santa Pola een heel belangrijke havenplaats voor het hele Middellandse Zeegebied. De maritieme handel was zelfs zo omvangrijk dat het kon wedijveren met de vermaarde Romeinse vesting Cartagena. De Portus Illicitus groeide van de eerste tot de vijfde eeuw uit tot een complete stad. Archeologische vondsten illustreren hoe bruisend de handel moet zijn geweest met de aanwezigheid van magazijnen, een necropolis en een vispekelfabriek.

Het tastbare bewijs van die gloriejaren kan nog worden bekeken in het Palmbomenpark in de stad. Daar zijn de ruïnes van een grote Romeinse villa uit de 4de eeuw te zien. Zowel de omvang van de woning als de fraaie mozaieken geven een goed idee hoeveel rijkdom in die tijd werd vergaard.

Na het vertrek van de Romeinen volgde een lange tijd van verval en ontvolking. Pas in de 16de eeuw keerde met de bouw van het kasteel annex fort en een aantal uitkijktorens langzaam het vertrouwen terug dat het goed en veilig was om zich in Santa Pola te vestigen. Het kasteel en de torens beschermden de mensen tegen aanvallen van piraten. Het huidige stadje is in feite vooral gebouwd op de overblijfselen van de Portus Illicitus.

Stranden en baaien

Santa Pola is gezegend met een grote diversiteit aan stranden. Van de meer dan 11 kilometer aan stranden in de stad is het niet moeilijk te kiezen uit het soort strand dat het best overeenkomt met de individuele voorkeuren. Er zijn baaitjes met fijn zand en kristalhelder water in het oosten, gezinsstranden met ondiep water en weinig golven in het westen. Voor de liefhebbers van natuur zijn er de ongerepte zones en afgelegen baaien van de kaap. Hier is een greep uit het keuzenpakket aan stranden:

 • Playa El Pinet (3.590 meter) Het langste van alle stranden in Santa Pola. Dit ligt aan het natuurpark Las Salinas in het uiterste zuidwesten. Dit ongerepte stuk kust kan alleen te voet worden bereikt.
 • Playa La Gola (1.710 meter). Ook dit strand kan alleen te voet worden bereikt via de Playa del Pinet en Playa Tamarit.
 • Playa Tamarit (830 meter). Aan de westelijke grens ligt de oude zoutkade waar destijds karren met zout in boten werden geladen.
 • Playa Lisa (600 meter) die overgaat in de Gran Playa (1.060 meter). Op deze twee stranden begon in het begin van de 19de het fenomeen van de zomervakantie aan de Santa Pola stranden. Destijds werden de stranden omzoomd door primitieve hutten van espartogras en riet waarin de vakantiegangers verbleven.
 • Playa de Levante (460 meter. Dit strand staat als zeer vriendelijk voor minder valide badgasten te boek.
 • Calas Santiago Bernabeu. Dit zijn drie baaien die van elkaar gescheiden zijn door strekdammen. Elk van de drie baaien heeft verschillende diensten voor de bezoekers zoals een windsurf- en zeilschool, een strandtent en ligstoel verhuur.
 • Playa Varadero (475 meter). De naam komt van de scheepshelling die er vroeger stond. Een strand met veel restaurants, terrassen en cafe's in de directe omgeving.
 • Calas Santa Pola del Este (380 meter). Baaien in een residiëntele buurt tussen het strand en uitlopers van de bergen.
 • Casas de L'Aljub (830 meter). Gelegen in een beschermde zone met een enorme milieu- en natuurwaarde. De Kaap van Santa Pola met een hoogte van 144 meter heeft een belangrijk koraalrif.
 • Bancal de la Arena. Deze baai ligt in een recreatieve zone. Bij de baai ligt een dennenbos waar badgasten in de zomermaanden schaduw kunnen vinden.
 • Calas del Cuartel. Baaien die hun naam danken aan de oude kazerne die er stond. Dichtbij ligt een platform voor boten en ook zijn er enkele strandtenten te vinden.
 • Playa de la Ermita. Dit strand ligt tegenover de kapel van de Maagd Rosario op de grens van de gemeente. In de zomer bruist het van de activiteiten, omdat er veel strandtenten in de buurt zijn.

Cultuur

Het gefortificeerde kasteel van Santa Pola is het hart van het culturele leven in de stad. Het kasteel werd in 1558 in militaire Renaissance stijl gebouwd en diende vooral als bescherming tegen de aanvallen van zeerovers en piraten die de kust in de 16de en 17de eeuw teisterden. Tegenwoordig dient het markante gebouw als cultureel centrum waar ook veel feestelijke en religieuze activiteiten worden georganiseerd. In het omvangrijke complex zijn het Zeemuseum, het Visserijmuseum, de vesting van de hertog van Arcos, de kapel van de Maagd Loreto en een gemeentelijke tentoonstellingszaal ondergebracht.

De grote paradeplaats was eeuwenlang de lokatie voor het politieke en militaire leven. Nu is het een geliefde ontmoetingsplaats tijdens de jaarlijkse volksfeesten, voor een eerbetoon aan de Maagd Loreto of om rond Pasen rond te dwalen over de middeleeuwse markt.

Binnen is de vesting van de hertog Arcos een gewilde plek om elkaar te treffen. Deze ruimte heeft dankzij een reeks moderne technologische snufjes een prima akoestiek. Veel concerten vinden hier plaats zoals ook recepties, congressen en burgerlijke huwelijken. In de gemeentelijke tentoonstellingszaal vinden allerhande expositie plaats van schilderkunst, fotografie of andere kunstuitingen.

Het Zeemuseum vertelt de geschiedenis van Santa Pola en de zee in drie hoofdthema's: de Prehistorie, de Phoeniciërs en de Romeinse haven. In het Visserijmuseum wordt geprobeerd alle aspecten van het traditionele vissersleven te belichten. Hier kan de bezoeker meer leren over scheepstimmerwerk, visvangst, zeevaartinstrumenten en traditionele vaartuigen.

Feesten

Hoewel veel van de jaarlijkse feesten in Santa Pola sterke overeenkomsten hebben met soortgelijke festiviteiten in andere dorpen en steden langs de kust, permitteert het stadje zich ook enkele opvallende afwijkingen. Dat begint al in het tweede weekend in maart met het Mig Any feest. Dit is een feest van de Moren en Christenen in een afgezwakte en simpeler vorm. De bewoners trekken eveneens verkleed door de straten en worden daarbij vergezeld door straatorkesten. Maar alles is net een tikkeltje minder gestruktureerd en uitbundig als het echte feest. Het lijkt alsof het een soort losse repetitie is voor het heuse feest dat begin september wordt gevierd.

In die feestweek in september wijkt Santa Pola eveneens af van de gangbare formule voor Moren en Christenen feesten. Gedurende de eerste dagen wordt de traditie gevolgd, zoals die in andere gemeenten ook geldt. Dat betekent dat de verovering door de Moren en de herovering door de Christenen wordt nagespeeld en dat bezoekers een parade mogen verwachten met veel straatorkesten en 'strijdende partijen' die in de meest kleurrijke middeleeuwse creaties zijn uitgedost. Maar in de tweede helft van die feestweek verschuift de aandacht naar festiviteiten rond Santa Pola's patroonsheilige de Maagd Loreto. Deze beschermvrouw neemt een heel belangrijke plaats in in het leven van de bewoners. Die centrale rol heeft waarschijnlijk te maken met de merkwaardige wijze waarop een beeld van Loreto in de 17de eeuw in Santa Pola verzeild raakte. Meer daarover leest u in Santa Pola eert de maagd Loreto.

Feit is dat de Maagd enorm tot de verbeelding spreekt. Dat komt tot uitdrukking in de dagenlange feesten met processies, praalwagens, vuurwerk en een reeks sportactiviteiten en spelletjes voor kinderen. Het belangrijkste moment is de optocht door de stad naar het kasteel waar weelderige bloemenoffers aan Loreto worden gebracht. De tocht eindigt bij het kapelletje dat in haar nagedachtenis in het kasteel is ondergebracht.

Op 10 december staat de beschermvrouw opnieuw in de schijnwerper. Na een kerkdienst trekt de stoet bewoners naar de vissershaven waar opnieuw een bloemenhulde wordt gebracht op de plaats waar haar beeld destijds aan wal kwam.

De paasweek brengt meer processies, die door de verschillende gildes in de stad worden georganiseerd. Gedurende de paasweek is er bovendien een middeleeuwse markt op de paradeplaats van het kasteel.

In juni is er een pelgrimstocht tijdens welke de beeltenis van de Maagd Rosario wordt meegedragen op een wandeling van de Assumption kerk naar de kaap. Deze tocht is bijna acht kilometer lang en gaat voor het grootste deel langs de kustlijn. Sommige deelnemers maken deze trip op de fiets of te paard.

Het feest voor de Maagd Carmen staat vrijwel overal langs de kust op de kalender. De beschermvrouw van de de zeelui wordt ook hier op 16 juli geeerd met een bloemenhulde aan zee.

Natuur

Driekwart van het grondgebied van Santa Pola bestaat uit natuur en heeft een beschermde status. Dat betekent dat er voor natuurliefhebbers volop te genieten is. Het meest in het oogspringend zijn Las Salinas, de zoutmeren die aan weerszijden van de N-332 kustweg liggen. Dit park heeft een oppervlakte van 2.470 hectaren. Dit beschermde wetland heeft het predikaat 'bijzonder belang voor vogels' gekregen en staat bekend om de voortdurende aanwezigheid van flamingo's, ooievaars en andere vogelsoorten. In Las Salinas wordt water door een netwerk van bekkens gevoerd. Door verdamping kan vervolgens het zout worden gewonnen. Dit is ideaal voor vogels die zich tegoed kunnen doen aan vissen en ongewervelde dieren. In een oude zoutmolen in het gebied van Las Salinas is een zoutmuseum ondergebracht. Daar kan men leren hoe het zoutwinnngsproces precies in elkaar steekt. Bovendien is er een waarneemplaats voor vogels. In het museum kan ook rondleiding in het park worden gereserveerd.

De bergen de de kaap hebben een reeks, soms hoge, kliffen gevormd. De kaap is een uitloper van de bergen en markeert de grens van de baai van Alicante. Het gebied wordt gezien als een natuuromgeving van grote waarde, aangezien het een van de weinige fossiele riffen van de Middellandse Zee kust is. Bovendien is het rijk aan een gevarieerde flora en fauna.

Omdat Santa Pola is gezegend met een uitbundige hoeveelheid natuur is er veel aandacht besteed aan het zorgvuldig uitstippelen van een reeks routes voor wandelaars, fietsers en mountainbikers. Het toeristenbreau heeft informatie beschikbaar over negen van die routes. Deze variëren van trajekten van slechts enkele kilometers tot een route rondom de gemeente van maar liefst 52 kilometer. Er is keuze uit routes die specifieke aspekten van Santa Pola belichten zoals strand, zoutmeren, kaap en bergen, of een mengeling daarvan. Onderweg valt er volop te genieten van bijvoorbeeld de vissershaven, de baaien, het kasteel, de vuurtoren, een waterreservoir, luchtafweergeschut, het natuurgebied Meleja, bunkers en nog veel meer.

Wie natuur op een geheel andere manier wil ervaren, kan eens proberen een van de snorkel routes te volgen. Vanwege de aanwezigheid van zo veel baaitjes zijn er legio plekken om in het water te genieten van interessante onderwater flora en fauna.

Activiteiten

Santa Pola heeft nog een reeks andere activiteiten in petto voor de ondernemende bezoekers. Ga eens een kijkje nemen in de museumboot Esteban Gonzalez op de Plaza Constitucion. Daar kan een kijkje in de keuken worden genomen van het leven op een echte vissersboot. Of bezoek de visafslag in een van de belangrijkste visserhaven aan de Spaanse Middellandse Zee. Geniet van de hectische taferelen die zich daar dagelijks afspelen. De overdekte markthal is een andere plaats waar het soms gezellig druk is.

Of geniet in de veel rustiger omgeving van het aquarium aan de Plaza Francisco Fernandez Ordonez. Daar staan negen grote aquaria die allemaal op een andere manier de flora en fauna van de wateren van de Med op bescheiden schaal nabootsen. Rustig zal het ook zijn op mooie uitkijkplaatsen die her en der door de gemeente zijn verspreid. Vlakbij de vuurtoren staat de  Atalayola uitkijktoren met vergezichten naar de kust van Alicante, de Cabo de las Huertas en het eiland Grossa voor de kust van het Mar Menor. De Torre del Pep aan de gelijknamige avenida geeft een goed zicht op het eiland Tabarca. Ook in de wijk Gran Alacant zijn twee strategisch gesitueerde uitkijkplaatsen, die een panoramisch zicht geven op de urbanisatie en het omliggende landschap.

Uiteraard speelt watersport een belangrijke rol in Santa Pola. Een moderne jachtclub en een beschermde baai zijn een goede combinatie voor het beoefenen van sporteve activiteiten zoals windsurfen, kitesurfen, zeilen, zwemmen, snorkelen en duiken. Op het vasteland organiseert de stad sinds 1990 in januari de halve marathon. Dit evenement is in de loop der jaren flink gegroeid in populariteit en trekt tegenwoordig ongeveer 9.000 renners.

Pola Park is het amusementspark dat langs de N-332 kustweg ligt. Het al wat oudere themapark heeft een ruim aanbod aan activiteiten voor vooral jongere als wat oudere kinderen. Het is geopend vanaf het begin van de avond en heeft water rides, een rollercoaster, een quad bike parcours, trampolines, een bouncy castle, go karts en een reeks andere plezieractiviteiten.

Gran Alacant

De urbanisatie Gran Alacant is een verzameling van verschillende woonwijken even ten noorden van Santa Pola. Bestuurlijk valt de urbanisatie onder dat van de stad. In de loop van enkele tientallen jaren is het flink uitgedijd. Nu heeft het een bevolking van ongeveer 10.000 bewoners van een reeks verschillende nationaliteiten. Dankzij de uitbreiding met een groot aantal voorzieningen, is het tegenwoordig onnodig om steeds naar de stad te gaan. De ligging op slechts acht kilometer van het vliegveld van Alicante is een belangrijke reden voor de explosieve groei aan bouwactiviteiten.

Het belangrijkste winkelcentrum ligt direct bij de ingang van de urbanisatie als men komt van de N-332 richting vliegveld. Gran Alicant heeft een wekelijkse markt op donderdag, een tweedehands markt op elke derde zondag van de maand en een organische voedselmarkt op verschillende dagen gedurende de zomermaanden. Verspreid over de urbanisatie liggen nog enkele kleinere winkelcentra.

De wijk beschikt over een sportcentrum waar verschillende balsporten kunnen worden beoefend en er zijn clubs voor darts en bowls. Een belangrijk moment op sportief gebied is de jaalijkse tien kilometer run voor zowel professionals als amateurs. Maar de meeste interesse is er uiteraard voor het strandleven. De Playa el Carabassi is een fraai zandstrand dat wordt omzoomd door een duinenpartij met veel bosjes en bomen. Zomergasten kunnen ook terecht op het strand van Arenales del Sol, dat direct grenst aan Gran Alacant. Natuurliefhebbers kunnen genieten van de flora en fauna in het Clot de Calvany beschermd natuurgebied. Dit ligt langs de N-332 richting vliegveld. Het is een fraai wandelgebied met zoutmoerassen, natuurlijke vijvers, duinen, pijnbomen en zandkuilen.


Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.