×
Van Dam Estates: Dé GIPE gecertificeerde Nederlandstalige makelaar in Zuid-Spanje

Belastingen in Spanje voor eigenaren

Een korte introductie

Als woningbezitter in Spanje krijgt u met een aantal belastingen te maken. De exacte regels, bedragen en percentages voor deze belastingen zijn uiteraard, mede door snel veranderende regelgeving in de EU, onderhevig aan wijzigingen. De onderstaande informatie is dan ook een leidraad voor wat u als woningbezitter kan verwachten en is up to date in 2020.

Onroerendgoedbelasting

Deze jaarlijkse belasting, genaamd IBI, wordt door de gemeente waar u woont geheven. In de provincie Valencia innen SUMA kantoren deze belasting. Vrijwel iedere gemeente heeft een eigen SUMA vestiging.. De meeste mensen doen de betaling via een automatische incasso, om een boete te voorkomen bij te late betaling. In het eerste jaar na aankoop van een woning is het zinvol bij uw SUMA kantoor te checken wanneer u de eerste aanslag kunt verwachten. Het tarief wordt vastgesteld door de gemeente en ligt tussen 0,3% en 0,9%.

Inkomstenbelasting

Niet-residenten betalen inkomstenbelasting op basis van een soort huurwaardeforfait. De aangifte moet worden gedaan voor 31 december van het jaar volgend op het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is.

Fiscale residenten betalen deze progressieve belasting over hun wereldwijde inkomen. U wordt als fiscaal resident aangemerkt als u een verblijfsvergunning heeft of meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft of zakelijke en/of economische belangen in Spanje heeft.

Bij een totaal vermogen boven 700.000 euro's is bovendien vermogensbelasting verschuldigd.

Verhuurbelasting

Resident eigenaren van een woning die verhuurd wordt, moeten deze belasting betalen. Bij hen wordt 1,1% of 2% van de kadastrale waarde van de woning opgeteld bij het belastbaar inkomen. Het percentage is afhankelijk van de datum waarop de waarde is vastgesteld.

Niet-residenten die hun woning verhuren, zijn extra belasting verschuldigd over de verhuurperiode. De aangifte van de netto verhuur inkomsten moet worden gedaan na afloop van het kwartaal waarin de woning is verhuurd.

Incidentele belastingen

Anders dan in Nederland kan de winst bij verkoop van een woning in Spanje ook worden belast. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om dit legaal te voorkomen. Residenten van 65 jaar of ouder, die minimaal de laatste drie jaar in hun woning hebben gewoond, zijn vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor residenten, die een ander huis kopen dat eveneens als hun primaire onderkomen zal gelden. Niet-residenten moeten aantonen dat zij officieel in een ander EU-land wonen, dat een belasting overeenkomst heeft met Spanje. Voor Nederland is dat het geval.

Bij aan- of verkoop van een woning is in ieder geval Plusvalia verschuldigd. Dit is een gemeentelijke belasting over de waardestijging van stedelijke terreinen. Bij wet moet de verkoper deze belasting betalen, tenzij koper en verkoper anders overeenkomen.