×
Van Dam Estates: Dé GIPE gecertificeerde Nederlandstalige makelaar in Zuid-Spanje

Huurvoorwaarden

Rechten en Plichten

Indien u bij ons uw vakantiewoning heeft geboekt, betekent dat dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u deze goed leest voordat u uw boeking definitief maakt. Het is ook belangrijk dat u alle relevante informatie op de website  heeft gelezen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Onderaan deze pagina kunt via een link de huurvoorwaarden inzien. Alvorens u dat doet, willen wij u nog wijzen op enkele belangrijke zaken, die bij de huur van een woning komen kijken.

Herroeping

Het aanbod op de website is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dat kan bijvoorbeeld om fouten in de berekening van de huursom te corrigeren of om andere fouten in het aanbod recht te zetten . Als bedrijf zijn wij verplicht de herroeping zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen acht kantooruren na aanvaarding, te laten geschieden. Wij moeten daarvoor een gegronde reden opgeven. U heeft in dat geval recht op volledige terugbetaling van eventueel betaalde gelden.

Annuleren

Heeft u een leuk vakantieadres gevonden, maar wilt u er nog even over nadenken of thuis overleggen? Als u een boeking maakt, kunt u deze binnen drie dagen kosteloos annuleren. Dat kan op twee manieren:

  • per e mail onder vermelding van annulering. Dit dient binnen drie dagen te geschieden. Uw gegevens moeten worden verstuurd naar rentals@vandamestates.com. Let op dat de annulering vanuit het mailadres van de hoofdboeker moet worden verstuurd.
  • telefonisch. De hoofdboeker moet daarvoor bellen met +34 868 109 453.

Vergissingen

Er kunnen fouten of vergissingen optreden bij het aanbieden van onze vakantiewoningen of het boeken daarvan. Als deze fouten of vergissingen duidelijk als zodanig kunnen worden aangemerkt, dan zijn deze niet bindend voor Van Dam Estates. Dit laatste vereist wellicht een nadere toelichting. Daarom is hier een voorbeeld ter verduidelijking. Als wij bij de vermelding van de huursom een komma verkeerd zouden plaatsen dan zou de te huren woning op eens belachelijk goedkoop of exorbitant duur worden. In beide gevallen is het voor zowel ons als u duidelijk dat het om een fout of vergissing gaat, die dient te worden gecorrigeerd.

Voorwaarden

In onderstaande link kunt u onze Algemene Voorwaarden nalezen, die gelden wanneer u bij ons een woning huurt. In dit document is ook de Verwerkersovereenkomst Huur opgenomen. Deze overeenkomst in de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Dit doen wij uit hoofde van de bestaande privacy wetgeving (AVG). Bij het boeken van een woning gaat u akkoord met de bepalingen die zijn opgenomen in deze stukken.

Tenslotte nog een advies: vergeet niet een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten wanneer u een vakantiewoning huurt.