×
Van Dam Estates: Dé GIPE gecertificeerde Nederlandstalige makelaar in Zuid-Spanje

Gezondheidszorg in Spanje

Hoge kwaliteit, efficiënt en met keuzes

De gezondheidszorg in Spanje is van hoge kwaliteit. De wijze waarop de gezondheidszorg is gestructureerd, verschilt op essentiële punten van die in Nederland, maar dat gaat op geen enkele manier ten koste van de kwaliteit van de geboden zorg. Spanje kent een duidelijke scheiding tussen de staats gezondheidszorg, aangeboden door de overheid, en de privé gezondheidszorg.

Iedereen die ingeschreven staat in het bevolkingsregister van zijn of haar woonplaats heeft recht op zorg via de Seguridad Socal (Sociale Zekerheid). U heeft dan recht op een huisarts in een huisartsenpost, het zogenaamde Centro Salud. Bovendien krijgt u een staatsziekenhuis in de regio toegewezen. Het is mogelijk zowel  te switchen naar een andere huisartsenpost als een ander staatsziekenhuis.

Wie kiest voor de privézorg heeft het voordeel van de keuze voor een privé huisarts en een privé ziekenhuis naar keuze. Een bijkomend voordeel is dat een Nederlandstalige huisarts kan worden verlangd en dat in het gekozen ziekenhuis altijd een tolk beschikbaar is.

Zorg voor overwinteraars

Mensen die slechts enkele maanden per jaar in Spanje verblijven, behouden hun verzekering voor ziektekosten en de AWBZ in Nederland. Het is wel belangrijk dat u de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.goed leest voordat u afreist naar Spanje. Bovendien is het aan te raden dat u contact opneemt met uw zorgverzekeraar, zodat  u precies weet wat te doen bij  een bezoek aan een arts of opname in het ziekenuis.

Een voordeel voor overwinteraars is, dat zij altijd aanspraak kunnen maken op de privé gezondheidszorg. Toch is het belangrijk vooraf bij uw verzekeraar ook de Europese Verzekeringskaart aan te vragen. Die geeft u recht op zorg via de gezondheidszorg van de staat. U hebt dan de keuze voor welke gezondheidszorg u kiest. Via de staatsinstelling worden kosten vergoed door gebruik te maken van de Verzekeringskaart. Kiest u voor de privé optie dan worden de kosten achteraf vergoed door uw ziektekostenverzekering in Nederland.

Desondanks is het toch zinvol ook een (doorlopende) reisverzekering te nemen. Er zijn verschillende gevallen bekend dat de Nederlandse ziektekostenverzekering minder uitbetaalt dan wat uw daadwerkelijk gemaakte kosten zijn.

Wachtlijsten

Zoals in vrijwel alle Europese landen gaat ook Spanje gebukt onder wachtlijsten voor facultatieve en niet urgente chirurgische ingrepen. Het Spaanse systeem van gezondheidszorg kenmerkt zich door twee elementen, die de wachtlijsten vaak betrekkelijk kort houden. Door ingrijpen van de Spaanse overheid worden in veel ziekenhuizen meer uren ingeroosterd voor operaties. Dat gebeurt ook steeds vaker in de avonduren.

Het systeem van de centrale huisartsenposten, waar ook in huis verschillende onderzoeken meteen kunnen worden uitgevoerd, betekent dat tijdrovende verwijzingen naar specialisten in veel gevallen kunnen worden voorkomen.

Medicijnen

De kosten van door artsen voorgeschreven medicijnen worden deels vergoed. Normaal gesproken moet 40% van de kosten van geneesmiddelen door de patiënt worden betaald. Dat geldt niet voor gepensioneerden. Voor hen worden de kosten volledig vergoed. Medicijnen worden, merkwaardig genoeg, niet vergoed als ze door artsen in de privézorg worden uitgeschreven. In dat geval moet een patiënt eerst naar een huisarts in Centro Salud gaan om goedkeuring te krijgen voor het recept.

In de reguliere zorg worden fysiotherapie en tandartsen niet gedekt. Daarvoor moet men zich bijverzekeren.

Zoutmeren

De gemakkelijkste en volledig gratis gezondheidszorg wordt verstrekt door Moeder Natuur. De vele zoutmeren aan de Costa Blanca en Costa Cálida helpen een micro klimaat te bewerkstelligen, dat zeer gezond is voor mensen met uiteenlopende gezondheidsklachten.
Veel voorkomende aandoeningen zoals reuma, astma, gewrichts- en huidaandoeningen worden uiteraard niet verholpen, maar vaak aanzienlijk verlicht. Zelfs mensen die voor slechts één of twee weken onze regio bezoeken, zeggen al merkbare verschillende te voelen in hun gezondheid.