×
Van Dam Estates: Dé GIPE gecertificeerde Nederlandstalige makelaar in Zuid-Spanje

Huurbelasting Niet-ingezetenen Spanje

Belangrijke Belastingwijzigingen voor Niet-ingezetenen

Op 31 januari 2024 werd een nieuwe belastingregeling van kracht voor niet-ingezetenen die vastgoed verhuren in Spanje. Dit betekent dat niet-ingezetenen nu slechts één keer per jaar hun belastingaangifte moeten doen voor huurinkomsten, met behulp van modelo 210. Voorheen moesten ze elk kwartaal aangifte doen met verschillende formulieren. Deze verandering geldt vanaf 1 april 2024.

Hier zijn enkele belangrijke punten om op te letten:

  1. Aangiftedeadline: De deadline voor het indienen van de belastingaangifte met betaling is verplaatst naar de eerste 20 dagen van januari van elk jaar. Bijvoorbeeld, huurinkomsten van 2024 moeten worden aangegeven tussen 1 en 20 januari 2025.
  2. Aftrekbare Kosten: Onderhoudskosten, nutsvoorzieningen op naam van de eigenaar, en financieringskosten kunnen worden afgetrokken. Kosten voor renovatie en reparatie hebben een maximumbedrag dat over vier jaar kan worden afgeschreven. Elektrische apparaten en huishoudelijke goederen kunnen jaarlijks voor 10% van het totaalbedrag worden afgetrokken gedurende maximaal 20 jaar.
  3. Andere Aftrekbare Uitgaven: Brandverzekering, onroerendgoedbelasting, vuilnisophaal, kosten van de Vereniging van Eigenaren (VVE), makelaarskosten en kosten voor opslagruimte en parkeerplaatsen zijn ook aftrekbaar.
  4. Kadasterwaarde/Aankoopwaarde: Er geldt een aftrek van 3% op de kadastrale waarde of aankoopwaarde, afhankelijk van welke hoger is.

Zorg ervoor dat je alle facturen en betalingsbewijzen bewaart voor aftrekbare kosten en het totale bedrag van ontvangen huur in 2024.